Verenigings update

Beste DOS-WK-ers,


Hierbij een volgende update vanuit het bestuur over onze geliefde korfbalvereniging. Kort na iedere bestuursvergadering houden we hiermee de vereniging op de hoogte van enkele zaken die over de bestuurstafel zijn gekomen. Het bestuur kwam op 14 februari jl. bij elkaar.


Tijd … voor Beleid

Dit blijft een vast onderwerp in deze update. Mede omdat het bestuur en leden hier best wat tijd en aandacht in stoppen. Hierbij een update.


De basis: een veilig sportklimaat.

Wij werken eraan om de 4 V’s op dit gebied ingevuld te krijgen. Op woensdag 21 februari jl. hebben we nog een kennismakingsgesprek gehad met Alexander Enzerink, de nieuwe medewerker Veilig Sportklimaat bij Sportaal. Hij heeft ons daarbij adviezen gegeven hoe e.e.a. verder op te volgen. Dit zullen we m.m.v. NOC-NSF, ons dagelijks bestuur en de Vertrouwenspersoon en Vertrouwenscontactpersonen oppakken.


1. Verenigingsbrede gedragscode

Onze Vertrouwenscontactpersonen zijn druk bezig om deze vanuit de leden op te halen. Een eerste lijst met gedragscodes staan op papier. Aanvullingen van diverse teams zullen nog volgen.

2. Vertrouwenscontactpersoon op de vereniging

Deze hebben wij reeds. Naast onze Vertrouwenspersoon Ellen Timmerman, beschikken wij over twee opgeleide Vertrouwenscontactpersonen, te weten Arine Schutte en Marquerette ter Haar. Zij zullen binnenkort ook een opfriscursus volgen bij Sportaal.

3. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vrijwilligers

Deze hebben wij ook voor een groot deel op orde. De betreffende vrijwilligers kunnen deze zelf kosteloos aanvragen. Driejaarlijks moeten deze opnieuw aangevraagd worden.

4. Vakkundig geschoolde trainer/coaches

Dit betreft de e-learning die de trainers/coaches onlangs hebben gevolgd.


Sportief

Deze belangrijke pijler krijgt maandag 26 februari een vervolg; dan zit de werkgroep met het verantwoordelijke bestuurslid om tafel om de status en het vervolg van onze Blauwe Draad te bespreken.


Groei

Voor deze pijler hebben de verantwoordelijke bestuursleden een vervolg gegeven aan de eerste sessie van 12 december. Na het ontvangen van de input zal er spoedig weer een nieuwe sessie worden belegd voor een verder vervolg.

Ondertussen zitten we natuurlijk niet stil: Wat was het een drukte op dinsdagavond 13 februari in de Diekmanhal. We wisten niet dat jullie zoveel vriendjes en vriendinnetjes hadden. Fantastisch!


Samen

Zoals de vorige keer gemeld, behelst dit een veelomvattend onderwerp. Eén van de onderwerpen hierbij is bv. een goed vrijwilligersbeleid. Wij willen hier graag een start mee maken en hebben daarbij ook de mogelijkheid tot ondersteuning van een professional op dit gebied. Wij zoeken daartoe enkele enthousiastelingen, bij voorkeur ouders die het plezier van DOS-WK-vrijwilliger al ontdekt hebben. Meld je daartoe aan bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en we praten graag samen eens over de ideeën.


Evaluatie EWV Het Oosten

Op 12 februari hebben we een avondje gezeten met het bestuur van EWV Het Oosten om hun gebruik van ’t Trefhoes te evalueren. Het feit dat wij dit als DOS-WK nauwelijks merken geeft aan dat dit prima verloopt. We hebben dit ook gezamenlijk vastgesteld en gesproken over verdere uitbreiding van dit gebruik. Het DOS-WK bestuur heeft hiermee tijdens de laatste bestuursvergadering ingestemd.


’t Trefhoes in de steigers

Ons Trefhoes staat nog steeds in de steigers. Het dak en de voegen zijn de laatste klussen die nog uitgevoerd moeten worden. Hopelijk zijn de weergoden ons komende weken gunstig gezind zodat ’t Trefhoes gereed gemaakt kan worden voor onze terugkeer naar het veld.


Korfbal

Tijdens de Krokusvakantie ging het korfbalvuur even op een lager pitje. Maar spoedig moeten we volop aan de bak. Onder andere ons vlaggenschip DOS-WK 1 heeft enkele belangrijke duels voor de boeg om handhaving in de Eerste Klasse. Zij rekenen hierbij op jullie support!

De zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer is nog in volle gang. Tevens heeft de Commissie Korfbal de eerste opzet gemaakt voor de teamindeling voor start seizoen 2024/25. Ook daarvoor zal de puzzel van trainers weer zo goed mogelijk gelegd moeten worden.

Namens DOS-WK namen Isabel Nijmeijer, Marten Kloek en Milan Pikula deel aan de selectie voor RTC Het Oosten U15. Milan is hiervoor geselecteerd. Klasse en proficiat!

Binnenkort start er een Korfbal Trainer 2 (KT2) opleiding in de regio. Mocht je interesse hebben, meld je dan nog snel aan bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Positief coachen

Op dinsdag 30 januari zaten vele DOS-WK coaches in De Kleine Willem om de voorstelling “Kom op nou jongens” over positief coachen te bekijken. Zo logisch, zo belangrijk … maar best lastig. Een goed initiatief wat wij binnen De Blauwe Draad en de 4 V’s ook zeker verder zullen oppakken.


Kantine Diekmanhal

Het runnen van deze kantine gaat boven verwachting goed. Wij beseffen dat dit een extra belasting is voor onze vrijwilligers, maar zijn enorm dankbaar dat dit zo voortvarend is opgepakt. Zoals gemeld ontvangt DOS-WK ook inkomsten voor deze inspanning. Wij zoeken naar een goede bestemming hiervoor waarbij onze vrijwilligers hier zeker plezier van moeten hebben.

Op donderdag 15 februari bezochten wij nog de afscheidsreceptie van Loek en Nine. Onder het genot van een drankje en een hapje in de Foodhal is officieel afscheid genomen van deze twee kanjers.


Korfbal League Finale

Wegens succes vervolgt! Vorig jaar gingen we met een grote groep DOS-WK-ers met een bus naar de zaalfinale in AHOY. Dit jaar weer. Er zijn nog kaarten beschikbaar, dus meld je aan bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Voorbereidingen Tsjechiëreis 2024

Het lijkt nog ver weg, met het is zo weer Herfstvakantie 2024. En dan staat de volgende DOS-WK Tsjechiëreis naar Prostějov weer op het programma. Er is reeds informatie uitgedeeld aan de beoogde deelnemers en het programma en de begroting worden door de commissie en het bestuur uitgewerkt. Nadere informatie volgt spoedig.


Good goan!


René Gelderman

voorzitter