Reglementen

Statuten & Huishoudelijk reglement

Onze vereniging beschikt over statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staan afspraken die onze leden gezamenlijk hebben gemaakt, deze afspraken zijn zonder uitzondering van toepassing op alle leden en vrijwilligers van DOS-WK: