administratie

Ledenadministratie

Leden die een wijziging in hun persoonsgegevens willen doorgeven kunnen dit doen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Aanmelden als lid van DOS-WK kan middels het aanmeldingsformulier + AVG-formulier.
Aanpassen van het soort lidmaatschap dient door gegeven te worden middels het mutatieformulier. 

De formulieren kunnen gemaild worden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

administratie

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen

Voor het opzeggen of wijzigen van uw lidmaatschap dient u het mutatieformulier te gebruiken. U dient dit formulier ondertekend op te sturen naar:


Bestuur DOS-WK
t.a.v. de secretaris
Postbus 607
7500 AP Enschede

 

Het formulier mag ook ingescanned en gemaild worden naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Regels met betrekking tot opzeggen en wijzigen lidmaatschap

 

Het lidmaatschap van onze vereniging duurt ten allen tijde tot het einde van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Er geldt een opzegtermijn van vier weken, derhalve dient een opzegging of een wijziging voor 4 mei van het lopende seizoen bij de vereniging binnen te zijn.

 

Conform de statuten kan een een opzegging en wijziging alleen schriftelijk gebeuren bij het bestuur van DOS-WK. E-mails worden niet geaccepteerd tenzij het een ondertekend mutatieformulier betreft dat als bijlage aan de mail wordt gehangen. Elke opzegging/wijziging wordt door de vereniging schriftelijk bevestigd.

 

Opzeggingen en wijzigingen worden alleen geaccepteerd als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en wanneer alle door de vereniging ter beschikking gestelde materialen weer in bezit zijn van de vereniging. Het lidmaatschap duurt voort tot dat aan deze voorwaarden is voldaan.

 

Leden van DOS-WK zijn een maandelijkse contributie verschuldigd, ereleden uitgezonderd. Voor de contributie is sprake van een brengplicht, dit houdt in dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de contributie. Voor minder draagkrachtige leden heeft de vereniging afspraken met de Stichting Leergeld omtrent een vergoeding van de contributie.