bijdrage

contributie

Leden van DOS-WK zijn een maandelijkse contributie verschuldigd, ereleden uitgezonderd. De contributiebijdragen zijn niet gekoppeld aan de leeftijd maar aan de de categorie waarin het spelend lid is ingedeeld. Er zijn 3 momenten in het seizoen waarin de indeling kan veranderen. Dit zijn bij de start van het:

1. Eerste deel veldseizoen

2. Zaalseizoen

3. Tweede deel veldseizoen

Seizoen 2023-2024

Maandelijkse contributiebedragen

Maandelijkse contributie-bedragen

Kangoeroes
€ 1,00
F - jeugd
€ 8,20
D/E - jeugd
€ 14,61
B/C - jeugd
€ 19,41
A - jeugd
€ 23,55
Senioren
€ 27,97
Midweek
€ 18,40
Korfbal Fit / Trainingslid
€ 13,77
G-Korfbal
€ 13,77
Niet Spelend
€ 8,50

Kledingbijdrage 

Naast de contributie wordt er voor alle spelende leden elke maand €1,00 ingehouden voor het verstrekte DOS-WK shirt. Deze bijdrage is verplicht voor alle spelende leden. Wanneer het lidmaatschap wordt omgezet naar niet spelend dan komt de bijdrage te vervallen wanneer het shirt is ingeleverd.

Indexering

Onze contributie wordt in principe jaarlijks verhoogd conform de inflatiecijfers van het CBS (Centraal bureau voor de statistiek). Deze verhoging wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering aan het begin van elke nieuwe seizoen (juni/juli)

Automatische Incasso

Voor de inning van de contributie maakt DOS-WK gebruik van automatische incasso-opdrachten. Er is echter wel sprake van een brengplicht, dit houdt in dat iedereen uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de contributie.

 

Wij incasseren de contributie maandelijks op of rond de 27e van elke maand.

Tegemoetkoming contributie

De vereniging geeft zelf geen korting op de contributie, er bestaan echter wel mogelijkheden om toch te blijven sporten wanneer dit vanwege (tijdelijke) geldproblemen niet mogelijk is:

Stichting Leergeld Enschede is er voor jeugd tot en met 17 jaar: Te bereiken via: Leergeld Enschede

Ook bestaan er mogelijkheden binnen de regeling voor bijzondere bijstand: Te bereiken via: Bijzondere bijstand Gemeente Enschede

Daarnaast kan onze penningmeester met raad en daad terzijde staan. Te bereiken via: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.