sociale veiligheid

Waar wij voor staan

Als vereniging willen wij voor al onze leden een gezonde omgeving bieden waarin iedereen zich op zijn of haar niveau verder kan ontwikkelen op sportief en sociaal maatschappelijk gebied. Wij willen een plek zijn die voelt als thuis een plek waarin je je veilig voelt en waar je veilig bent. Vanuit dat perspectief mag u van ons een aantal zaken verwachten:

 

  • Onze accommodatie (veld, kantine, speeltuin etc) wordt elk jaar gekeurd door Accocheck op technische deugelijkheid
  • Onze accommodatie is rookvrij
  • Wij onderschrijven en handhaven de Gedragsregels begeleiders in de sport (NOCNSF)
  • Alle trainers en kaderleden van 18 jaar en ouder die werken met minderjarige jeugdleden hebben een Verklaring omtrent Gedrag
  • Onze jeugdtrainers worden opgeleid en gecoached ook op het vlak van sociale veiligheid
  • Met alle teams worden twee keer per seizoen ouder(team)gesprekken gehouden
  • Elk jeugdteam en daarmee elke jeugdspeler en hun ouders, heeft een eigen aanspreekpunt in de jeugd technische commissie (JTC) voor alle korfbal gerelateerde zaken
  • Voor sociaal maatschappelijk problemen die het welbevinden bij de vereniging beïnvloeden zijn vertrouwenscontactpersonen en een vertrouwenspersoon beschikbaar

Mochten er hierover vragen zijn of mocht je vinden dat we dit vlak ergens tekort schieten dan mag u ons daarop aanspreken, graag zelfs! Mail dan naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sociale veiligheid

Vertrouwens(contact)persoon

Vertrouwens-(contact)-persoon

Ben je lid of vrijwilliger van DOS-WK en loop je binnen onze vereniging tegen problemen aan waar je zelf niet uitkomt dan kun je terecht bij onze vertrouwenscontactpersonen Arine en Marquerette. Zij kunnen je helpen om de juiste weg te vinden om de problemen op te lossen. 


Onze vertrouwenscontactpersonen gaan dus zelf niet inhoudelijk met je probleem aan de slag, ze helpen met de juiste weg vinden. Dit kan betekenen dat je door wordt verwezen naar onze vertrouwenspersoon Ellen.


Ellen werkt als vertrouwenspersoon onafhankelijk en staat niet onder directe sturing van het bestuur of andere commissies. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij jullie andere afspraken maken. Het enige dat Ellen rapporteert is het aantal keer dat er contact met haar is gezocht. Indien nodig zal zij het bestuur vragen om aanpassingen in het beleid te doen.


Ellen is bereikbaar via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

sociale veiligheid

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

 

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. 

 

DOS-WK heeft het hebben van een VOG verplicht gesteld voor iedereen die binnen onze vereniging met minderjarigen in aanraking komt voor wat betreft gezagsrelaties (trainers, coaches, jeugdcommissies etc). De verantwoordelijkheid en de adminstratie van de VOG aanvragen ligt bij het bestuur. Alle vrijwilligers die een VOG dienen te hebben worden daarvan op de hoogte gesteld door het bestuur alsmede de wijze van aanvragen van deze verklaring. De kosten voor de aanvraag zijn voor rekening van de vereniging.


Meer informatie hierover vindt u op justis.nl