Informatie omtrent het lidmaatschap

Ledenadministratie

Op deze pagina vindt u de informatie die van belang is omtrent het lidmaatschap bij DOS-WK.
 
Mocht u onverhoopt niet vinden wat u zoekt dan kunt u contact met ons opnemen via dit formulier.
 
Leden die een wijziging in hun persoonsgegevens willen doorgeven kunnen terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., wijzigingen van het lidmaatschap kunnen alleen doorgegeven worden middels het mutatieformulier elder op deze pagina

Lidmaatschap aanvragen

Wij vinden het erg fijn dat u of uw kind(eren) mogelijk interesse heeft in onze vereniging. DOS-WK heeft voor iedereen iets te bieden op het sportieve vlak. Van prestatiegericht tot recreatief, van frequent tot incidenteel. title
 
Heeft u vragen omtrent ons sportaanbod? Wilt u gebruik maken van onze proeftrainingen? Wilt u lid worden? Al uw vragen en verzoeken omtrent het lidmaatschap bij DOS-WK kunt u stellen via onderstaand formulier. 
 

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen

Voor het opzeggen of wijzigen van uw lidmaatschap kunt u gebruiken:
lidmaatschapmutatieformulier DOS-WK v201704
 
U dient dit formulier op te sturen naar:
 
Bestuur DOS-WK
t.a.v. de secretaris
Postbus 607
7500 AP Enschede
 
Het formulier mag ook ondertekend ingescanned en gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
 
Regels met betrekking tot opzeggen en wijzigen lidmaatschap:
Het lidmaatschap van onze vereniging duurt ten allen tijde tot het einde van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Er geldt een opzegtermijn van vier weken, derhalve dient een opzegging of een wijziging voor 4 mei van het lopende seizoen bij de vereniging binnen te zijn.
 
Conform de statuten kan een een opzegging en wijziging alleen schriftelijk gebeuren bij het bestuur van DOS-WK. E-mails worden niet geaccepteerd tenzij het een ondertekend mutatieformulier betreft dat als bijlage aan de mail wordt gehangen. Elke opzegging/wijziging wordt door de vereniging schriftelijk bevestigd.
 
Opzeggingen en wijzigingen worden alleen geaccepteerd als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en wanneer alle door de vereniging ter beschikking gestelde materialen weer in bezit zijn van de vereniging. Het lidmaatschap duurt voort tot dat aan deze voorwaarden is voldaan.

 

Bestuursbesluit Omzettingen

Omzettingen zijn in principe alleen mogelijk per einde van het seizoen.

Er zijn enkele uitzonderingssituaties: zie mediatheek

Contributie

 

Leden van DOS-WK zijn een maandelijkse contributie verschuldigd, ereleden uitgezonderd. Voor de contributie is sprake van een brengplicht, dit houdt in dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de contributie. Voor minder draagkrachtige leden heeft de vereniging afspraken met de Stichting Leergeld omtrent een vergoeding van de contributie.

 
Contributiebedragen seizoen 2017-2018
Welpen   €  5,90
Pupillen  €  11,50
Aspiranten  €  15,50
Junioren  €  19,30
Senioren  €  23,20
Midweek  €  14,70
Recreanten  €  10,80
Niet spelend  €  6,60
Kangoeroe Klup  €  10,00 per jaar
 
Kledingbijdrage 
Naast de contributie wordt er voor alle spelende leden elke maand 1 euro ingehouden voor het verstrekte DOS-WK shirt. Deze bijdrage is verplicht voor alle spelende leden. Wanneer het lidmaatschap wordt omgezet naar niet spelend dan komt de bijdrage pas dan te vervallen wanneer het shirt is ingeleverd.
 
Indexering
Onze contributie wordt in principe jaarlijks verhoogd conform de inflatiecijfers van het CBS (Centraal bureau voor de statistiek). Deze verhoging wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering aan het begin van elke nieuwe seizoen (juni/juli)

Automatische Incasso
Voor de inning van de contributie maakt DOS-WK gebruik van automatische incasso-opdrachten. 

Wij incasseren de contributie maandelijks op de 27e.
 

Reiskosten

De gereden kilometers voor het bezoeken van uitwedstrijden worden door de vereniging vergoed met 13 eurocent per kilometer.

De kilometers worden alleen vergoed voor de aangeschreven personen die ten minste drie andere teamleden kan vervoeren. Eventuele extra auto's die mee gaan worden niet vergoed.
 
Bij de jeugd (A tm F) geldt een forfait van EUR 5,00 (de eerste 5 euro per declaratie wordt niet vergoed).

Tegemoetkoming contributie

De vereniging geeft zelf geen korting op de contributie, wel zijn er organisaties die in sommige gevallen (bijstandsniveau, minimaal inkomen etc) een voorziening leveren die tegemoet komt in de contributie. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Vragen over de reiskosten of de contributie

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft omtrent de reiskosten uitbetaling of contributie inning dan kunt u die stellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Opzeggingen worden via deze kanalen niet geaccepteerd, deze moeten schriftelijk bij de secretaris gedaan te worden