Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Zoals op de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gepresenteerd, is het bestuur bezig gegaan met de implementatie van de nieuwe wetgeving omtrent de bescherming van persoonlijke gegevens. Hiertoe zijn de volgende zaken uitgewerkt:

  • Een privacyverklaring voor onze vereniging die op de website gepubliceerd zal gaan worden
  • Een toestemmingsverklaring voor de leden waarmee toestemming wordt gegeven voor het vastleggen en gebruiken van specifieke persoonsgegevens alsmede het vastleggen en gebruiken van foto- en filmmateriaal voor verenigingsdoeleinden.

 

Deze toestemmingsverklaring willen we komende weken door alle leden getekend zien te krijgen. Dit betekent dat verschillende bestuursleden de teams bij langs zullen gaan om van ieder lid zijn naam en handtekening op een verklaring te krijgen. Voor leden van 15 jaar en jonger zal de ouder of voogd de verklaring moeten ondertekenen. Deze toestemmingsverklaring zal ook op de website gepubliceerd worden zodat iedereen kan lezen welk document je ondertekent.

 

Verandert er dan nu iets? Nee! DOS-WK zal net zo zorgvuldig met uw persoonsgegevens en foto- en filmmateriaal omgaan als voorheen. Wij hebben nog nooit incidenten gekend op dit gebied en deze zullen ook in de toekomst niet plaatsvinden. Wij rekenen daarom op jullie medewerking.

 

Het DOS-WK bestuur.