Sociale veiligheid

Als vereniging willen wij al onze leden een gezonde omgeving bieden waarin iedereen van jong tot oud zich op zijn of haar niveau verder kan ontwikkelen op sportief en sociaal maatschappelijk gebied. Wij willen een thuis zijn voor actieve korfballers én ons vrijwilligerskader, een thuis waarin iedereen zich veilig voelt en we elkaar met normale omgangsvormen tegemoet treden. Om deze veilige omgeving te creeren en te behouden mag u van ons een aantal zaken verwachten:

  •  Onze accommodatie (veld, kantine, speeltuin etc) wordt elk jaar gekeurd door Accocheck op technische deugelijkheid
  •  Onze accommodatie is rookvrij
  •  Wij onderschrijven en handhaven de Gedragsregels begeleiders in de sport (NOCNSF)
  •  Alle trainers en kaderleden van 18 jaar en ouder die werken met minderjarige jeugdleden hebben een Verklaring omtrent Gedrag
  •  Iedere nieuwe vrijwilliger die in aanraking komt met minderjarigen heeft voor aanvang van zijn/haar taak een intake gesprek met twee bestuursleden. 
  •  Onze jeugdtrainers worden opgeleid en gecoached ook op het vlak van sociale veiligheid
  •  Met alle teams worden twee keer per seizoen ouder(team)gesprekken gehouden
  •  Elk jeugdteam en daarmee elke jeugdspeler en hun ouders, heeft een eigen aanspreekpunt in de jeugd technische commissie (JTC) voor alle korfbal gerelateerde zaken
  •  Voor sociaal maatschappelijk problemen die het welbevinden bij de vereniging beïnvloeden is een vertrouwenspersoon beschikbaar

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over bovenstaande punten dan houden we ons graag aanbevolen, reacties kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Mochten we op een van deze punten ergens tekort schieten dan mag u ons daarop aanspreken, graag zelfs!

AVG

Onze privacyverklaring: https://www.doswk.nl/site/documents/DOSWK_AVG_Privacyverklaring.pdf

Het AVG toestemmingsformulier voor onze leden:Lhttps://www.doswk.nl/site/documents/DOSWK_AVG_Toestemming.pdf

 

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. 

Een VOG is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. 

DOS-WK heeft het hebben van een VOG verplicht gesteld voor iedereen die binnen onze vereniging met minderjarigen in aanraking komt voor wat betreft gezagsrelaties (trainers, coaches, scheidsrechters, jeugdcommissies etc). De verantwoordelijkheid en de adminstratie van de VOG aanvragen ligt bij het bestuur. Alle vrijwilligers die een VOG dienen te hebben worden daarvan op de hoogte gesteld door het bestuur alsmede de wijze van aanvragen van deze verklaring. De kosten voor de aanvraag zijn voor rekening van de vereniging.

Meer informatie hierover vindt u op justis.nl

Vertrouwenspersoon

Ben je lid of vrijwilliger van DOS-WK en loop je binnen onze vereniging tegen problemen aan waar je zelf niet uitkomt, zaken die je niet met je trainer, team contactpersoon of de JTC wilt of kunt bespreken dan kun je contact opnemen met onze vertouwenspersoon Ellen. Zij zal samen met jou het probleem bespreken en op zoek gaan naar een oplossing.

Ellen werkt als vertrouwenspersoon onafhankelijk en staat niet onder directe sturing van het bestuur of andere commissies. Alles wat besproken wordt blijft vertrouwelijk tenzij jullie andere afspraken maken. Ellen laat het bestuur jaarlijks weten hoeveel jeugdleden contact met haar hebben gezocht en over welk onderwerp. Indien nodig zal zij het bestuur vragen om aanpassingen in het beleid te doen.

Ellen is bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.