DOS-WK heeft nieuwe buren

Ons sportpark heeft meerdere gebruikers, waarin onlangs een wisseling heeft plaatsgevonden. De jeu de boule vereniging L’Equipe was dusdanig geminimaliseerd, dat men besloten heeft hun activiteiten te staken. Tevens hun clubgebouw bouwtechnisch afgekeurd, waardoor daar ook even geen gebruik van gemaakt kan worden.

Op initiatief van spelverdeler in sport Sportaal heeft het DOS-WK bestuur onlangs via een digitale meeting kennisgemaakt met het bestuur van de Twentse Kynologen Vereniging (TKV). Deze vereniging zat tot voor kort gevestigd nabij manege ’t Spieker aan de Helmerstraat, vlakbij het crematorium Usselo. Vanwege uitbreidingsplannen van de manege kon men daar niet langer blijven.

Sinds eind november is TKV nu gehuisvest op sportpark Wesselerbrink, waarmee zij onze nieuwe buren zijn. De activiteiten van TKV bestaan uit het verzorgen van gehoorzaamheidstrainingen van honden van particulieren. Dit doen zij op maandag-, dinsdag- en donderdagavonden een groepen van ca. 10 honden.

Tijdens een goede uitleg van het TKV bestuur is ons duidelijk geworden dat zij een prima aanvulling op ons sportpark zijn. De “traffic” die zij verzorgen kan zelfs gunstig zijn voor de zichtbaarheid van DOS-WK. Kijk voor meer informatie eens op tkv-enschede.com.

Wij wensen TKV van harte welkom op ons sportpark!

 

Namens het bestuur,

René Gelderman