Vanaf 6 april alle trainingen naar de avond

In de persconferentie van de regering van 23 maart jl. is aangekondigd dat alle bekende maatregelen tegen het corona virus van kracht blijven. Er is echter één kleine aanpassing. Doordat het 's avonds langer licht blijft gaat de avondklok met ingang van 31 maart in om 22.00 uur. Deze kleine aanpassing geeft ons de ruimte om alle teams, met ingang van dinsdag 6 april, weer te laten trainen op dinsdag- en donderdagavond. De trainingstijden zijn vanaf 6 april als volgt:

 

dinsdag

donderdag

18:00 - 19:00 uur

F1 – E1 – D2 – D1

E1 – D2 – D1

19:15 – 20:15 uur

C1 – B1 – A2 – A1

C1 – B1 - A2 – A1

20:30 – 21:30 uur

Selectie – S3 / recreanten - Korfbalfit

Selectie – S4

KorfbalFit

Nadat alle teams weer de mogelijkheid hebben om te trainen, gaat ook de groep KorfbalFit weer van start. Zij gaan starten op dinsdag 6 april van 20.30 tot 21.30 uur.

Voor de volledigheid het complete overzicht voor wat betreft de regels voor het trainen:

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 13 jaar en ouder houden buiten het sportveld onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sport locatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen, zowel voor de jeugd als voor senioren, onderlinge wedstrijden tussen de verschillende teams gespeeld worden. Hierbij rekening houdend met het feit dat vermenging tussen jeugd en senioren voorkomen wordt. Als blijkt dat trainen of het spelen van onderlinge wedstrijden binnen de trainingsgroep qua aantallen niet mogelijk is, dan is vermenging tussen senioren en jeugd toegestaan.
 • Kleedkamers en kantines blijven gesloten;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt:

 • Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines blijven gesloten.

Bovenstaande regels gelden in ieder geval tot 20 april 2021. Mochten de regels tussentijds wijzigen zullen wij iedereen zo spoedig mogelijk informeren.

Namens de commissie korfbal, Jan Willem Koops