Teamindelingen jeugd seizoen 2021-2022

De commissie korfbal is al vanaf januari van dit jaar op regelmatige basis bezig om te kijken naar de teamsamenstelling en de klasse indeling voor het seizoen 2021-2022. Wij willen je graag informeren op welke wijze deze keuzes worden gemaakt. De teamindeling voor het seizoen 2021-2022 wordt donderdag 3 juni meegegeven na afloop van de training aan de kinderen.

Ambitie

DOS-WK heeft de ambitie uitgesproken dat het op termijn een stabiele eerste klasse korfbalvereniging wil zijn. De keuzes van de commissies korfbal worden dan ook ingegeven om deze ambitie waar te maken. We richten ons de komende jaren op kwalitatieve groei van onze spelende leden. Dit betekent focus op kwaliteit van de trainer-coaches en het opleiden van spelers en speelster om op termijn op dit niveau te kunnen spelen.

Inschrijving teams

Het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) maakt een onderscheid tussen wedstrijdkorfbal en breedtekorfbal. DOS-WK volgt dit onderscheid.

Wedstrijdkorfbal wordt gespeeld in de volgende klassen:  Bij de jeugd: D hoofdklasse, C hoofdklasse, C  1e klasse, C 2e klasse, B hoofdklasse, B 1e klasse, B 2e klasse, A hoofdklasse, A 1e klasse, A 2e klasse. Bij de senioren vanaf de reserve 4e klasse en hoger.

Voor teams uitkomend in het wedstrijdkorfbal worden de doelen op het hoogst haalbare gericht. Plezier beleven aan de sport is nauw verbonden met de ambitie om je persoonlijk te ontwikkelen en op een zo hoog mogelijk niveau te korfballen.

Voor teams die korfbal spelen in het breedtekorfbal geldt ook dat iedereen zich persoonlijk wil ontwikkelen maar dat met plezier de sport beleven voorop staat.

Trainer-coaches

Bovenstaand onderscheid vraagt om andere keuzes en een andere manier van begeleiding van deze teams. Belangrijk uitgangspunt is dat er voor ieder jeugdteam minimaal twee trainer-coaches beschikbaar zijn en bij voorkeur bestaat uit een jongen-meisje of man-vrouw. Onze sport is immers een gemengde sport.

Het doel is om de kwaliteiten van de trainer-coaches evenredig te verdelen over de teams, rekening houdend met de ambities van de vereniging en de voorkeur van de trainer-coaches. We stimuleren trainer-coaches om deel te nemen aan trainerscursussen.

Inschrijven teams in competitie

Het inschrijven van het aantal teams voor de competitie (zowel wedstrijd- als breedtekorfbal) gebeurd op basis van het aantal spelende leden. Uitgangspunt hierbij is het aantal spelende leden op 5 mei van het kalenderjaar (opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk op 4 mei van het verenigingsjaar lopend van 1 juni tot en met 31 mei)

De leeftijdsgrenzen van het KNKV bepalen in welke categorie (senioren t/m F) spelende leden worden ingedeeld.

Senioren

18,0 jaar en ouder

A-jeugd

15,1 tot en met 18,0 jaar

B-jeugd

13,1 tot en met 15,0 jaar

C- jeugd

11,1 tot en met 13,0 jaar

D-jeugd

9,1 tot en met 11,0 jaar

E-jeugd

7,1 tot en met 9,0 jaar

F-jeugd

5,1 tot en met 7,0 jaar

Om te komen tot een evenwichtige competitie indeling voor het breedtekorfbal hanteert het KNKV een puntensysteem. Kort samengevat; iedere speler/speelster krijgt voor iedere gespeelde wedstrijd en de eindstand in de poule een aantal punten. Iedere vereniging geeft zijn teams op. Het KNKV maakt per team een totaal. Teams in dezelfde leeftijdscategorie, met een (bijna) gelijk aantal punten, worden bij elkaar ingedeeld in de een poule. Hierbij rekening houden met reisafstand. Alvorens de poule indeling definitief wordt vastgesteld door het KNKV krijgt de vereniging nog de mogelijk om e.e.a. beargumenteerd aan te passen; een team iets lager of iets hoger, of naar een andere poule waardoor er minder reisafstand ontstaat zonder af te doen aan het niveau.

De poule indeling voor het wedstrijdkorfbal komt tot stand door de promotie en degradatie. De exacte promotie- en degradatieregeling per klasse in na te lezen op de website van het KNKV. Teams uitkomend in het wedstrijdkorfbal spelen in het najaar een deel van de veldcompetitie. Tijdens de zaalcompetitie wordt een hele competitie gespeeld. In het voorjaar wordt het tweede deel van de veldcompetitie hervat.

Het KNKV organiseert voor het breedtekorfbal drie competitie ronden; de najaarcompetitie (van september t/m oktober, 4 teams per poule, 6 competitieronden), de zaalcompetitie (van november t/m maart, 8 teams per poule, 14 wedstrijden), en de voorjaarcompetitie (van april t/m juni, 4 teams per poule, 6 competitieronden). Voor iedere start van de competitie doorloopt de commissie korfbal het proces zoals omschreven in ‘inschrijven teams in competitie’. Het geeft de commissie de mogelijkheid om teams hoger of lager in te delen (ontwikkeling van spelers/speelsters, herstellen van een foutieve keuze), een extra team aan de competitie toe te voegen (door ledenaanwas) en eventueel een team uit de competitie terug te trekken (leden verlies of blessures).

Samenstelling teams

Om te komen tot een evenwichtige samenstelling van teams hanteert DOS-WK de volgende criteria:

  1. Wij geven de voorkeur aan heterogene teams (evenwichtige verdeling van jongens en meisjes)
  2. Een team zal maximaal bestaan uit twaalf personen. Bij viertallen uit maximaal 6 personen.
  3. Het geniet de voorkeur dat kinderen uitkomen in een team dat overeenkomt met de door het KNKV gehanteerde leeftijdscategorie. Indien hiervan wordt afgeweken zal dit altijd in overleg zijn met kind en ouders/verzorgers.
  4. In de keuzes wordt geprobeerd rekening te houden met vrienden/vriendinnen.
  5. We streven ernaar om de teams uitkomend in het breedtekorfbal voor de start zomervakantie bekend te maken.
  6. Trainer-coaches van teams die uitkomen in het wedstrijdkorfbal stellen, na overleg met de commissie korfbal, het team samen. De teams zullen uiterlijk één week voor aanvang van de competitie bekend worden gemaakt.
  7. Bij talentvolle spelers en speelster zullen wij in overleg met kind en ouders/verzorgers kijken of er een andere route is binnen DOS-WK alvorens naar een andere vereniging te gaan.

Kortom, het samenstellen van teams, het inzetten van de juiste trainer-coaches, en het begeleiden en ontwikkelen van trainer-coaches is de belangrijkste taak van de commissie korfbal. Een ingewikkelde taak maar daardoor boeiend en uitdagend. Wij realiseren ons dat in een proces waarin keuzes gemaakt worden er leden blij en teleurgesteld zijn. Voor iedereen hebben wij oog en oor.

Mocht je naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kan dit via door e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Vermeld hierin je vraag en je telefoonnummer. Één van de leden van de commissie korfbal zal dan contact met je opnemen.

Commissie Korfbal, Arine Schutte, Hillie de Vries, Marquerette ter Haar en Jan Willem Koops