Update Corona 17-1-2021

Dinsdag 12 januari heeft het kabinet bekend gemaakt dat de huidige maatregelen om de corona pandemie te bestrijden worden verlengd tot en met tenminste 9 februari. Dit betekent onder andere dat de binnensport accommodaties op slot blijven. Als gevolg van dit besluit heeft het KNKV besloten dat de zaalcompetitie voor alle klassen onder de Korfballeague geen doorgang zal vinden. Een verstandig en noodzakelijk besluit gezien het aantal besmettingen en de druk op de gezondheidszorg in Nederland. Ook een jammerlijk besluit omdat vele korfballers en korfbal liefhebbers jaarlijks uitkijken naar de wedstrijden in de zaalcompetitie.

Focus vervolg veldcompetitie

Nu er definitief een streep is gezet door de zaalcompetitie 2020-2021 heeft de commissie korfbal, in samenspraak met het bestuur, besloten om dit zaalseizoen niet meer te trainen in de zaal. Vanaf nu richten we ons op een eventuele herstart van de veldcompetitie. In de huidige planning staat de eerste competitieronde voor het DOS-WK 1, 2 en A1 gepland in het weekend van 27/28 maart. Medio april gaat de competitie voor de andere teams van start.

Vanzelfsprekend is het spelen van wedstrijden en de omstandigheden waaronder getraind kunnen worden afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronapandemie.

De jeugd tot 18 jaar mag ondanks de verlenging van de lockdown, buiten sporten in teamverband zonder dat ze anderhalve meter afstand in acht hoeven te nemen. Voor sporters vanaf achttien jaar mag er buiten, alleen of met maximaal twee personen worden gesport waarbij de anderhalve meter afstand in acht moet worden genomen.

Start trainingen jeugd tot 18 jaar

Op basis van bovenstaande informatie heeft de commissie korfbal besloten om met ingang van zaterdagochtend 13 februari 2021 de trainingen voor de jeugd weer op te starten. Bewust niet eerder vanwege het hoge aantal corona besmettingen in de regio Twente.

De keuze voor de zaterdagochtend is ingegeven omdat wij rekening willen houden met de buitentemperatuur en het feit dat er bij vorst er geen gebruik mag worden gemaakt van ons kunstgrasveld. Vanaf eerste week van maart wordt er weer getraind op de dinsdag- en donderdagavond. Vanzelfsprekend alleen als het kan en mag en met inachtneming van alle Coronaregels. Tijdens alle trainingen zal er minimaal één Corona coördinator aanwezig zijn. Ouders zijn helaas nog niet welkom op de accommodatie. Kleedkamers en kantine zijn nog steeds gesloten.

Schema zaterdag 13 februari, 20 februari en 27 februari 2021

10:00 tot 11:00 uur

KangoeroeKlup  – F1 – E1 – D2 - D1

11:15 tot 12:15 uur

C1 – B1 – A2 – A1

Het schema voor het vervolg van het seizoen zal t.z.t. worden gepubliceerd.

Wij willen benadrukken dat iedereen zijn of haar eigen afweging moet maken of hij/zij komt trainen. Door buiten te gaan trainen zijn wij van mening dat dit een veilige omgeving is om te sporten mits iedereen zich aan de regels houdt. Bij klachten blijf je thuis. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij de trainingen dan moet jij je zoals gebruikelijk afmelden bij je trainer-coach.

Trainingen senioren, recreanten, korfbalfit

Gezien de geldende voorwaarden waaronder volwassenen mogen trainen is het voor de trainers niet mogelijk om een goede en afwisselende korfbaltraining te geven. Daarom hebben we besloten om vooralsnog niet te gaan trainen met de senioren, recreanten en korfbalfit. Indien de regels worden verspoelend gaan we kijken of we trainingen voor deze groepen weer goed en veilig kunnen opstarten.

Vanzelfsprekend zullen wij de ontwikkeling nauw gezet blijven volgen en iedereen nader informeren als hier aanleiding voor is.

Namens commissie korfbal, Jan Willem Koops