Gebruik Digitaal Wedstrijd Formulier

Voorafgaand aan de start van de 2e helft van de veldcompetitie heeft het KNKV een brief naar alle verenigingen gestuurd met enkele aandachtspunten.

Gebruik Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Tijdens de afgelopen zaalcompetitie is geconstateerd dat wissels slechts sporadisch worden ingevuld en dat de startopstelling ook niet altijd klopt met de werkelijkheid. Het verzoek aan de trainers-coaches om bij iedere wedstrijd de juiste start opstelling in het DWF te zetten en ook de toegepaste wissels te registreren. Mocht blijken dat verenigingen tijdens de tweede helft van de veldcompetitie weinig tot geen verbetering laten zien, dan moet met ingang van het seizoen 2019-2020 voor iedere wedstrijd, iedere speler afzonderlijk in het DWF worden geregistreerd. Extra en onnodig werk.   

Leeftijdscontrole

Het KNKV controleert elke wedstrijd op gemiddelde leeftijd gedurende elk moment van de wedstrijd en/of te oude spelers. Tijdens de zaalcompetitie zijn verenigingen hiervoor gewaarschuwd. Vanaf heden ontvangen verenigingen die de leeftijdgrens overtreden gelijk een reglementaire sanctie (lees een boete van ong. 30,00 euro per overtreding) en eventueel het overspelen van de wedstrijd (met extra kosten). Tot op heden heeft DOS-WK hiervoor nog geen waarschuwing en/of financiële sanctie ontvangen. Gedurende de eerste speelronde van de voorjaarscompetitie heeft een tegenstander van DOS-WK reeds een financiële sanctie opgelegd gekregen. Zorg er dus voor dat je op de hoogte bent van de leeftijdsregels. Lees: https://www.knkv.nl/competitie/regelgeving-0

Laten we samen zorgen voor een reglementair verloop van de veldcompetitie en dat ons boetes bespaart blijven. Mochten er twijfels of vragen zijn, meld je dan even bij Arine Schutte.

Namens de commissie korfbal, Jan Willem Koops