Convocatie JALV 26 juni 2019

Het bestuur van DOS-WK nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor haar JALV op woensdag 26 juni 2019, aanvang 20:00 uur in het clubhuis van DOS-WK.
(NB. Alleen leden die op 1 juni 2019 de leeftijd van 15 hebben bereikt zijn stemgerechtigd)
 
Agenda
   1. Opening
   2. Mededelingen
   3. Ingekomen stukken
   4. Vaststelling agenda
   5. Vaststelling notulen JALV 20 juni 2018 en BALV 26 september 2019
   6. Verantwoording 2018-2019
      a. Beleid
      b. Jaarverslagen
   7. Financiën 2018-2019
      a. Resultaat
      b. Balans
      c. Verslag penningmeester
      d. Verslag kascontrolecommissie
      e. Decharge aan de penningmeester
   8. Verkiezing bestuur
      a. Aftredend en niet herkiesbaar: Ard Pierik, Niels Ruzius en Marlou Bönhke
      b. Kiesbaar: Marcel Winters, Marco ten Donkelaar en Sanne van der Pluijm
      c. Herkiesbaar: Jan Willem Koops, Marco Gort, Mariska Mulder en René Gelderman
PAUZE 
   9. Onderscheidingen
 10. Beleid 2019-2020
 11. Financiën 2019-2020
      a. Toelichting en vaststelling contributie
      b. Toelichting en vaststelling begroting
      c. Verkiezing kascommissie
 13. Rondvraag
 14. Sluiting
 
Voor de JALV is een bundel beschikbaar met de notulen van de vorige JALV, de jaarverslagen van de bestuursleden en een bestuurs- en commissieoverzicht. Deze kan worden opgevraagd middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De bundel wordt uiterlijk één week voor de vergadering in pdf-formaat per email toegestuurd.