Leden informatie

Interne link

Ledenadministratie

Leden die een wijziging in hun persoonsgegevens willen doorgeven kunnen terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wijzigingen van het lidmaatschap kunnen alleen doorgegeven worden middels het mutatieformulier elder op deze pagina.

Interne link

Lid worden

Wij vinden het erg fijn dat u of uw kind(eren) interesse heeft in onze vereniging. DOS-WK heeft voor iedereen iets te bieden op het sportieve vlak. Van prestatiegericht tot recreatief, van frequent tot incidenteel.

Al uw vragen en verzoeken omtrent het lidmaatschap bij DOS-WK kunt u stellen via onderstaand formulier. 

Informatie omtrent het lidmaatschap kunt u hier aanvragen

Het aanmeldingsformulier inclusief machtigingsformulier van onze vereniging vindt u hier

Interne link

Lidmaatschap wijzigen of opzeggen

Voor het opzeggen of wijzigen van uw lidmaatschap dient u het mutatieformulier te gebruiken:
Mutatieformulier lidmaatschap DOS-WK

U dient dit formulier ondertekend op te sturen naar:

Bestuur DOS-WK
t.a.v. de secretaris
Postbus 607
7500 AP Enschede

Het formulier mag ook ingescanned en gemaild worden naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Regels met betrekking tot opzeggen en wijzigen lidmaatschap:

Het lidmaatschap van onze vereniging duurt ten allen tijde tot het einde van het seizoen. Het seizoen loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Er geldt een opzegtermijn van vier weken, derhalve dient een opzegging of een wijziging voor 4 mei van het lopende seizoen bij de vereniging binnen te zijn.

Conform de statuten kan een een opzegging en wijziging alleen schriftelijk gebeuren bij het bestuur van DOS-WK. E-mails worden niet geaccepteerd tenzij het een ondertekend mutatieformulier betreft dat als bijlage aan de mail wordt gehangen. Elke opzegging/wijziging wordt door de vereniging schriftelijk bevestigd.

Opzeggingen en wijzigingen worden alleen geaccepteerd als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en wanneer alle door de vereniging ter beschikking gestelde materialen weer in bezit zijn van de vereniging. Het lidmaatschap duurt voort tot dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Leden van DOS-WK zijn een maandelijkse contributie verschuldigd, ereleden uitgezonderd. Voor de contributie is sprake van een brengplicht, dit houdt in dat iedereen zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de contributie. Voor minder draagkrachtige leden heeft de vereniging afspraken met de Stichting Leergeld omtrent een vergoeding van de contributie.

Interne link

Contributie

Leden van DOS-WK zijn een maandelijkse contributie verschuldigd, ereleden uitgezonderd. In de JALV van 23-6-2021 is besloten dat er geen contributie wordt geïnd over de maand juni 2021. Vanaf dit seizoen wordt de contributiebijdrage niet langer automatisch gekoppeld aan de leeftijd van het spelend lid, maar aan de categorie waarin het spelend lid is ingedeeld. Er zijn 3 momenten in het seizoen waarin de indeling kan veranderen. Dit zijn bij de start van het:

1. eerste deel veldseizoen

2. zaalseizoen

3. tweede deel veldseizoen.

Maandelijkse contributiebedragen seizoen 2021-2022

F- jeugd € 6,60
D+E- jeugd € 12,70
B+C- jeugd € 17,00
A- jeugd € 21,20
Senioren € 25,40
Niet Spelend € 7,30
Korfbal Fit - Recreanten - G-Korfbal
 €11.90
Midweek €16,30
Niet spelend € 7,10


Kledingbijdrage 

Naast de contributie wordt er voor alle spelende leden elke maand 1 euro ingehouden voor het verstrekte DOS-WK shirt. Deze bijdrage is verplicht voor alle spelende leden. Wanneer het lidmaatschap wordt omgezet naar niet spelend dan komt de bijdrage pas dan te vervallen wanneer het shirt is ingeleverd.

Indexering
Onze contributie wordt in principe jaarlijks verhoogd conform de inflatiecijfers van het CBS (Centraal bureau voor de statistiek). Deze verhoging wordt jaarlijks vastgesteld op de algemene ledenvergadering aan het begin van elke nieuwe seizoen (juni/juli)

Automatische Incasso
Voor de inning van de contributie maakt DOS-WK gebruik van automatische incasso-opdrachten. Er is echter wel sprake van een brengplicht, dit houdt in dat iedereen uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de betaling van de contributie.

Wij incasseren de contributie maandelijks op de 27e.

Tegemoetkoming contributie

De vereniging geeft zelf geen korting op de contributie, wel zijn er organisaties die in sommige gevallen (bijstandsniveau, minimaal inkomen etc) een voorziening leveren die tegemoet komt in de contributie. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Interne link

Reiskosten

De gereden kilometers voor het bezoeken van uitwedstrijden worden door de vereniging vergoed met 13 eurocent per kilometer. De kilometers worden alleen vergoed voor de aangeschreven personen die ten minste drie andere teamleden kan vervoeren. Eventuele extra auto's die mee gaan worden niet vergoed. 

Bij de jeugd (A tm F) geldt een forfait van EUR 5,00 (de eerste 5 euro per declaratie wordt niet vergoed).

Interne link

Statuten & Huishoudelijk reglement

Onze vereniging beschikt over statuten en een huishoudelijk reglement. Hierin staan afspraken die onze leden gezamenlijk hebben gemaakt, deze afspraken zijn zonder uitzondering van toepassing op alle leden en vrijwilligers van DOS-WK:

Statuten

Huishoudelijk Reglement