Verslag JALV

Op woensdag 23 juni jl. hadden we onze Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. In de aula van Het Bonhoeffer College kwam een relatief klein groepje leden samen om het afgelopen seizoen af te sluiten en de plannen voor de toekomst te bespreken. Samengevat was het tweede “Corona seizoen” naar omstandigheden goed voor DOS-WK. Binnen de mogelijkheden zijn er veel activiteiten georganiseerd, zowel online als fysiek.

Veelvuldig kwamen de getallen “350+1” voorbij: de werktitel voor ons beleidsplan. Hierbij streven we naar een ledenaantal van 350 en een 1e klasse niveau voor onze standaard teams (DOS-WK 1, A1, B1, etc.). Veel tijd en middelen zullen komende jaren ingezet worden op deze twee pijlers. Naast jonge sporters zoals bijvoorbeeld in onze Kangoeroe Klup, past ook de start met G-Korfbal binnen dit beleid. Het maakt ons tot een grotere totaalaanbieder van sport.

Financieel zijn we het seizoen gestart met een voorzichtige begroting vanwege alle onzekerheden door Corona. Een grote tegenvaller was natuurlijk de aanzienlijk mindere kantine inkomsten. Ook is er een extra reservering voor Groot Onderhoud noodzakelijk vanwege de CV Ketel van ’t Trefhoes die in het nieuwe seizoen vervangen moet worden. Meevallers zijn de mindere zaal- en veldhuur die betaald moest worden en enkele bedragen die uit steunmaatregelen voor Corona zijn ontvangen.

Deze kant van de begroting laat daarmee een positief saldo zien, waarvoor we enkele nuttige bestemmingen hebben bepaald. Dee voornaamste daarvan zijn één maand vrijstelling van contributies voor alle ingeschreven leden in juni 2021 en een gereserveerd potje om ons beleid “350+1” komende 3 jaren extra intensief mee te realiseren.

De gebruikelijke huldigingen kregen in de vergadering een goede bestemming. Het DOS-WK Ereschild ging naar de Oud Papier Commissie die al sinds jaar en dag voor inkomsten zorgt. De Roel Tiekink Trofee ging naar al onze trainer/coaches die er afgelopen seizoen voor gezorgd hebben dat er, ondanks alle beperkingen, zo veel mogelijk gesport kon worden. Mede deze bindende factor heeft ervoor gezorgd dat we het seizoen met een klein plusje (+3) qua ledenaantal konden afsluiten.

De zomervakantie komt nu snel dichterbij, waarvan we allemaal even lekker kunnen genieten. Daarna zien we iedereen hopelijk fris en gezond weer terug voor een nieuw seizoen DOS-WK!

 

René Gelderman

Voorzitter