Corona update DOS-WK 14-11-2021

Tijdens de persconferentie van vrijdag 12 november jl. zijn er maatregelen afgekondigd die ook van belang zijn voor DOS-WK: vanaf zaterdag 13 november 18.00 mag er geen publiek bij trainingen en wedstrijden aanwezig zijn. Deze maatregel geldt vooralsnog voor de komende 3 weken. Wat betekent dit voor ons?

 

Naast de reeds genoemde richtlijnen elders op onze website (zie Corona update DOS-WK 6-11-2021) zijn de volgende zaken nu ook van belang:

Publiek mag niet aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.

Ouders worden hiertoe verzocht de sporthal niet binnen te gaan. Wij zien hier met name een aandachtspunt in de begeleiding van onze jongste jeugd. Daartoe zullen onze trainers/coaches extra zorg besteden aan het naar binnen en naar buiten begeleiden van deze groep.

Vrijwilligers mogen aanwezig zijn en hoeven geen CTB te tonen.

Van deze regel mag geen misbruik worden gemaakt. Een “vrijwilliger” betreft dus uitsluitend: trainers/coaches, teambegeleiders, scheidsrechters, leden commissie korfbal en corona toezichthouders. Iedereen die verder geen rol bij de training/wedstrijd heeft, mag de hal niet betreden.

Meerijden naar een uitwedstrijd.

Indien u meerijdt naar een uitwedstrijd, wordt u gezien als vrijwilliger. Dit betekent dat u de sporthal van de tegenpartij mag betreden. In principe hoeft u ook geen CTB te tonen. Wij verzoeken u echter, indien de gastvereniging dit wel wenst, uw CTB en legitimatiebewijs bij de ingang te tonen. Bovendien verzoeken wij het aantal rijouders te beperken tot het aantal dat nodig is om een ploeg op locatie te krijgen.

 

Gelukkig  hebben we enkele aanmeldingen ontvangen om te helpen met het toezien op de naleving van de richtlijnen. Wij zullen voor de komende weken daartoe een planning maken voor de corona toezichthouders.

Ondanks dat we het allemaal graag anders hadden gezien, rekenen wij op ieders medewerking bij het naleven van de richtlijnen.

Laten we samen zorgen voor een gezond en sportief zaalseizoen!