Update trainingen - aangepaste corona regels

Wij zijn al weer enkele weken buiten actief. De opkomst bij de trainingen stemt ons positief. Veel jeugdteams trainen zo goed als compleet, de selectie traint bijna voltallig op zaterdagmiddag en ook van de mogelijkheid om in duo's te trainen voor de categorie 27 jaar en ouder wordt gebruik gemaakt. Het is fijn om te zien dat het verenigingsleven weer op gang is gekomen.

Tijdens de laatste persconferentie van de regering op maandag 8 maart jl. is ook een versoepeling aangekondigd betreffende het buiten sporten. Vanaf dinsdag 16 maart geldt voor spelers en speelsters van 27 jaar en ouder dat zijn in viertallen mogen sporten. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet. De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes.

Voor de volledigheid het complete overzicht voor wat betreft de regels voor het trainen:

Voor iedereen geldt:

 • heb je klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • personen van 13 jaar en ouder houden buiten het sportveld onderling 1,5 m afstand;
 • vermijd drukte;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sport locatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Voor teams en trainingsgroepen tot en met 26 jaar geldt:

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Qua trainingen zijn er geen beperkingen, ook de afstandsregels hoeven tijdens de sportbeoefening niet nageleefd te worden;
 • Er mogen, zowel voor de jeugd als voor senioren, onderlinge wedstrijden tussen de verschillende teams gespeeld worden. Hierbij rekening houdend met het feit dat vermenging tussen jeugd en senioren voorkomen wordt. Als blijkt dat trainen of het spelen van onderlinge wedstrijden binnen de trainingsgroep qua aantallen niet mogelijk is, dan is vermenging tussen senioren en jeugd toegestaan.
 • Kleedkamers en kantines blijven gesloten;
 • Competities en wedstrijden tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt (tot en met 15 maart):

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Er mag alleen in tweetallen gesport worden. De groepjes van twee mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.
 • De tweetallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines blijven gesloten.

Voor spelers van 27 jaar en ouder geldt (vanaf 16 maart):

 • Er mogen geen activiteiten in de zaal plaatsvinden, alleen in de buitenlucht
 • Er mag alleen in viertallen gesport worden. De groepjes van vier mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een viertal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere viertallen in één keer mag niet.
 • De viertallen moeten duidelijk onderscheidend zijn van de andere groepjes, bijvoorbeeld door middel van hesjes;
 • Onderlinge wedstrijdjes en partijvormen zijn niet toegestaan;
 • Kleedkamers en kantines blijven gesloten.

De afgelopen weken hebben we gezien dat de regels in zijn algemeenheid goed worden nageleefd waarvoor onze complimenten. Vooralsnog is geen bericht ontvangen van het KNKV betreffende de start van de reguliere competitie of een alternatieve vorm. Zodra hierover meer bekend zullen wij iedereen informeren. Laten we hopen dat de zon snel gaat schijnen en het vaccineren op stoom gaat komen zodat we in de zomer weer een normale start kunnen maken met het seizoen 2021-2022.

Namens de commissie korfbal, Jan Willem Koops