Spelregelwijzigingen

Het IKF en het KNKV hebben aangegeven dat er nieuwe spelregels van toepassing zijn.

 

Toelichting

In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu 'van de grond af aan' begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels.De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. Geen dribbelen of loopacties met de bal, maar verplicht samenspel rondom de korf die vanuit 360 graden benaderbaar is. Het balbezit is beschermd en alle spelers zijn zowel aanvaller als verdediger.

De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; Met de vernieuwing is geprobeerd om de regels te vereenvoudigen en enkele overbodige af te schaffen. Hieronder de wijzigingen:

 

Voetbal alleen bij opzet

De regels voetbal=voetbal is afgeschaft. Wanneer de bal de knie of lager raakt dan is er slechts sprake van voetbal wanneer de speler met opzet met voet of been naar de bal gaat.

 

Op een gevaarlijke manier spelen

Hieraan is dit voorbeeld toegevoegd:

-een speler gooit de bal opzettelijk tegen het lichaam van een tegenstander;

 

Geschrapte regels

  • de bal met de vuist weg te slaan
  • de bal vast te pakken, te vangen of te tikken terwijl een deel van het lichaam, behalve de voeten, de vloer raakt
  • een tegenstander te hinderen die al door een ander wordt gehinderd

 

 

Strafworpnemer

Een strafworp wordt genomen door de aanvaller die de vrije scoringskans heeft verloren, en dat is ofwel

- de aanvaller die op het moment van de overtreding de vrije scoringskans had of zou hebben gehad;

of

- de aanvaller die op het moment van de herhaalde overtreding de vrije scoringskans zou hebben gehad;

Als, naar de mening van de scheidsrechter, geen enkele speler een vrije scoringskans had op het moment van de herhaalde overtreding, is de speler op wie die overtreding gemaakt is de strafworpnemer.

In de specifieke situatie van een tweede overtreding tijdens het nemen van een vrije worp die resulteert in het toekennen van een strafworp, is de strafworpnemer de aanvaller die de vrije worp neemt.

 

Verdedigd schieten

Voor verdedigd schieten moet de verdediger aan vier voorwaarden voldoen:

a) probeert actief de bal te blokkeren

  1. b) bevindt zich binnen één (1) armlengte van de aanvaller;
  2. c) is dichter bij de paal dan de aanvaller;
  1. d) hij heeft zijn gezicht naar de aanvaller gericht.

Deze regel is niet veranderd maar het principe ‘dichter bij de paal’ dan je tegenstander is explicieter omschreven. Het is niet voldoende wanneer alleen de hand of arm van de verdediger dichter bij de paal is. De referentie moet zijn dat het grootste deel van de romp (bovenlichaam) zich dichter bij de paal bevindt"

NB Als de verdediger niet tussen de paal en aanvaller kan staan dan kan is het ook verdedigd als de verdediger aan de andere kant van de paal staat (dit is overigens ook niet nieuw)

 

Alle gewijzigde spelregelteksten vind je hier

Het volledige spelregelboekje vind je hier