Aanpassing contributie

1 Juli jongstleden heeft de JALV plaats gehad en heeft de vergadering ingestemd met een lichte stijging van de contributie. Evenals in eerdere seizoenen is de jaarlijkse prijsindex toegepast voor het nieuwe seizoen. Zoals eerder aangekondigd wordt de contributie over de eerste maand van het nieuwe seizoen, juni, op 6 juli aanstaande geïnd.

Vanaf eind juli volgt de automatische incasso weer op de reguliere wijze, dus de contributie over de maand juli zelf.