Openstelling kantine

We mogen weer open, maar alleen onder voorwaarden!

Komende woensdag mogen we weer samenkomen in en om onze kantine. Dat is bijzonder fijn, uit de vele reacties die we krijgen hebben we dat met z’n allen ook erg gemist. We trappen gelijk af met de ledenvergadering op woensdagavond en dan de laatste officiële trainingsavond van het seizoen. 

Vanaf donderdag 2 juli gaan we ook weer korfballen zonder 1,5 meter afstand. Echter zodra je het veld weer afloopt is 1,5 meter weer de standaard. Dit geldt zowel in de kleedkamers, in de kantine als op het terras.

Omdat we de kantine gaan openen hebben we ook besloten de douches weer te openen. Per kleedkamer mogen er maar een 6 mensen tegelijk in de kleedkamer zijn. Er kunnen maar twee mensen tegelijk (op 1,5 meter) douchen. Douche dus snel en geef de ander de ruimte.

De kantine zal op een zodanige wijze worden ingericht dat 1.5 meter gehandhaafd kan worden en we zorgen voor hygiëne maatregelen. Daarbij geldt net zoals in restaurants en cafés dat je je niet mag staan en dat je een zit plek moet hebben. Aan de bar kan alleen besteld worden, de krukken zijn daar verwijderd.

Het bestuur zal zorgen dat er toezicht gehouden wordt en wil daarbij uitdrukkelijk stellen dat dit niet is om kinderachtig te doen maar om de wettelijke regels na te komen. Dus volg de instructies op en zorg ervoor dat we niet in de situatie kunnen komen dat er boetes uitgedeeld kunnen worden.

We hebben de afgelopen weken geconstateerd dat de 1.5 meter met name voor de jongeren een lastig onderwerp is. Toch doen we een uitdrukkelijk beroep op iedereen om zich ook in de kantine en op het terras aan de regels te houden.

Mocht gedurende de avond blijken dat de regels niet toegepast worden dan bestaat de mogelijkheid dat groepen worden weggestuurd of de kantine gesloten zal worden.

Tot slot: Het ligt in de lijn der verwachting dat we in de zomermaanden op de donderdag weer een open trainingsavond gaan houden. Deze zal alleen doorgang vinden als blijkt dat we ons aan de regels kunnen houden.