Aanmelden ledenvergadering

In verband met de maatregelen rond Corona, dienen leden zich aan te melden voor de ledenvergadering. Hieronder de agenda en de maatregelen rondom Corona.

 

Convocatie

Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

Woensdag 1 juli 2020

Het bestuur van DOS-WK nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor haar JALV op woensdag 1 juli 2020, aanvang 20:00 uur in het clubhuis van DOS-WK.

(NB. Alleen leden die op 1 juni 2020 de leeftijd van 15 hebben bereikt zijn stemgerechtigd)

 

Agenda

 1. Opening

 2. Mededelingen

 3. Ingekomen stukken

 4. Vaststelling agenda

 5. Vaststelling notulen JALV 26 juni 2019

 6. Verantwoording 2019-2020

    a. Beleid

    b. Jaarverslagen

 7. Financiën 2019-2020

    a. Resultaat

    b. Balans

    c. Verslag penningmeester

    d. Verslag kascontrolecommissie

    e. Decharge aan de penningmeester

 8. Verkiezing bestuur

    a. Aftredend en niet herkiesbaar: --

    b. Kiesbaar: --

    c. Herkiesbaar: Jan Willem Koops, Marco Gort, Mariska Mulder, Marcel Winters, Marco ten Donkelaar, Sanne van der Pluijm en René Gelderman

 9. Onderscheidingen

10. Beleid 2020-2021

    a. Rookvrije accommodatie

    b. AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) update

    c. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) update

    d. Beleid

11. Financiën 2020-2021

    a. Toelichting en vaststelling contributie

    b. Toelichting en vaststelling begroting

    c. Verkiezing kascommissie

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Voor de JALV is een bundel beschikbaar met de notulen van de vorige JALV, de jaarverslagen van de bestuursleden en een bestuurs- en commissieoverzicht. Deze kan worden opgevraagd middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De bundel wordt uiterlijk één week voor de vergadering in pdf-formaat per email toegestuurd.

 

I.v.m. het heersende coronavirus zijn volgende regels van belang bij het bezoeken van deze JALV:

  • Om de vergadering te bezoeken dient u zich uiterlijk zondag 28 juni te hebben aangemeld middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt een bevestiging met de bundel als bijlage.
  • Indien u verkoudheidsklachten hebt of iemand in uw gezin koorts heeft, kunt u de vergadering niet bijwonen: in dit geval kunt u iemand machtigen om namens u de vergadering te bezoeken
  • Was voor vertrek thuis én na thuiskomt goed uw handen
  • Arriveer niet eerder dan 19:50 uur bij ’t Trefhoes
  • Bij binnenkomst in ’t Trefhoes zult u naar een zitplaats worden geleid waar u gedurende de gehele vergadering zult moeten blijven zitten i.v.m. de onderlinge afstand van 1,5 meter
  • In geval u toch moet bewegen (bv. toiletbezoek) wordt u verzocht de afstand van 1,5 meter van andere aanwezigen te betrachten
  • Schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Het bestuur zal erop toezien dat bovenstaande regels worden nageleefd: indien een aanwezige zich niet aan de regels houdt, zijn wij genoodzaakt hem/haar uit de vergadering te verwijderen

 

Omdat tijdens de vergadering de contributies voor het seizoen 2020/2021 vastgesteld worden, zullen de contributies van juni 2020 eenmalig in de eerste week van juli worden geïnd.