Sportaal renoveert kunstgras DOS-WK

Enige maanden terug hebben we reeds aangekondigd dat er overeenstemming is tussen het DOS-WK Bestuur en Sportaal BV over het renoveren van de kunstgrasvelden van DOS-WK. Bijgaand een update van dit mooie nieuws.

Afgelopen week heeft een afvaardiging van het DOS-WK bestuur wederom met Sportaal BV gesproken over dit project. Een zeer constructief overleg waarin nadere details als specificaties, planning en samenwerking ter tafel zijn gekomen. 

De status is nu dat alle specificaties zijn uitgewerkt en het project door Sportaal BV op dit moment wordt uitgezet. Zodra de opdracht aan de meest passende uitvoerder wordt vergeven, zal direct gestart worden met de werkzaamheden. Naar verwachting zal dit al in de maand november zijn.

Op dit moment kunnen wij melden dat het plan naar grote tevredenheid van het DOS-WK Bestuur is. Zij voorziet in de toekomstplannen van onze vereniging en in de toekomstbestendigheid van onze accommodatie. Oog voor details zien we terug in het feit dat in en om ons “Centre Court” onze clubkleuren zichtbaar zullen zijn.

Ook kunnen wij vast melden dat wij een beroep op onze leden zullen gaan doen voor hulp bij dit project. Zo gaat DOS-WK ervoor zorgen dat alle tegels rondom het veld op houten pallets worden gelegd en dat de panelen in de omheining worden losgeschroefd. Daarmee dragen wij als vereniging ook bij aan de realisatie van dit prachtige project.