Gebruik DWF

Bij aanvang van het seizoen heeft de commissie korfbal aandacht gevraagd voor het juist gebruik van het DWF (digitaal wedstrijd formulier). Over het algemeen zien wij dat de opstellingen en uitgevoerde wissels ook worden 'genoteerd' in het DWF. Maar zoals zo vaak bij veranderingen duurt het even voordat het een gewoonte wordt om alle wissels te noteren, daarom ook dit bericht. 

Het KNKV wil in de nabije toekomst gebruik maken van de input uit het DWF waardoor verenigingen geen digitale formulieren meer moeten invullen voor iedere start van de competitie (3x per jaar). Hiervoor is het dus noodzakelijk dat alle informatie betreffende opstellingen en wissels van ieder team (zowel senioren als jeugd, wedstrijdkorfbal én breedtekorfbal) juist in het DWF wordt verwerkt. 

Mochten jullie nog vragen hebben dan kun je hiervoor terecht bij Arine of Jan Willem. Wij vertrouwen op jullie medewerking.

Namens de commissie korfbal, Jan Willem Koops