Belangrijk: Gebruik Digitaal Wedstrijd Formulier

Geen basisopstelling meer in het DigitaalWedstrijdFormulier (DWF) seizoen 2019/2020

Voorgaande seizoenen stonden de spelers en speelsters van alle teams automatisch per wedstrijd klaar in het DWF en moest de coach alleen een keuze maken voor de basisopstelling. Met ingang van het aanstaande seizoen is dit gewijzigd. De coach zal alle spelers en speelsters, iedere wedstrijd, zelf handmatig moeten invoeren. Hieronder lees je in de toelichting van het KNKV waarom dit is gewijzigd.

“Spelers niet meer automatisch op spelersopgave DWF”
De afgelopen jaren werden spelers die in de teamopgave in Sportlink Club een vinkje bij “op DWF” automatisch ingeladen in de opstellingen (spelersopgave) in het DWF. Vanaf dit seizoen is dat niet meer het geval. Elke speler zal handmatig toegevoegd moeten worden.

We beseffen ons terdege dat dit qua gebruikersgemak niet ideaal is, echter dit is een bewuste keuze. De data over het afgelopen seizoen geven aan dat met name in het breedtekorfbal teams veelal met dezelfde 4 of 8 spelers gespeeld hebben volgens het DWF. In onze ogen (lees: KNKV) is dat niet realistisch.

In de nabije toekomst willen we de opgave voor teams voor de competitie verplaatsen van de A2-formulieren naar Sportlink Club (Red.: op dit moment moet de vereniging zelf de opstelling doorgeven via het zogenaamde A2-formulier). Dit zal voor de verenigingen beduidend meer gebruikersgemak opleveren. Echter is voor ons (lees: KNKV) essentieel dat we weten wie in welk team heeft gespeeld in de voorgaande competities voor het berekenen van de puntenscores in het breedtekorfbal. Dit willen we dan doen via de gegevens vanuit het DWF, maar dan moeten deze wel betrouwbaar zijn.

Dus een belangrijke oproep aan trainers-coaches en scheidsrechters om te zorgen voor een juiste registratie van spelers, reserves en de doorgevoerde wissels in het DWF. 

Zorg ervoor dat je als scheidsrechter en trainer-coach, voorafgaand aan de wedstrijd, alles juist invult en vul direct na na afloop ook de uitgevoerde wissels in. Let op dit geldt voor zowel het wedstrijdkorfbal als het breedtekorfbal. Dus voor DOS-WK 1 maar ook voor DOS-WK E2 en alle andere teams. Zo zorgen we er samen voor dat het KNKV in de toekomst kan zorgen voor een nog evenwichtigere poule-indeling.

Het KNKV zal toezien of verenigingen het DWF juist gebruiken. Bij onjuist gebruikt van het DWF volgen er eventueel (financiële) consequenties (lees één of meerdere boetes) voor de vereniging.

Mocht je een scheidsrechter treffen die niet meewerkt aan het juist invoeren dan wel bevestigen van het DWF, dan kun je dit doorgegeven aan Arine. Zij zal dan het KNKV informeren.

Namens de commissie Korfbal, Jan Willem Koops