Trainingen in de meivakantie

De ervaring leert dat tijdens de meivakantie veel leden er even tussen uit zijn. Vandaar dat wij besloten hebben dat de trainingen op dinsdag 23 april, donderdag 25 april en dinsdag 30 april voor alle teams komen te vervallen. Donderdag 2 mei starten alle teams weer met trainen.

Namens de commissie korfbal, Jan Willem Koops