De lijn omhoog

In onderstaande plaatje zie je twee lijnen, twee lijnen met elk hun eigen verhaal. 

De Blauwe lijn schets het ledenverloop tijdens seizoen 20-21. Dat seizoen werd volledig gekenmerkt door de Corona pandemie, toch is het ons gelukt om gedurende dat seizoen nieuwe leden aan ons te binden. Met het gevolg dat we ondanks alle beperkingen een groei wisten te realiseren die te vergelijken is met voorgaande seizoenen. Helaas hebben we aan het einde van het seizoen altijd te maken met leden die andere keuzes maken en onze vereniging verlaten. Dus het start punt van de tweede (oranje) lijn is dus helaas wat lager. 

Maar dat verschil hebben we ruimschoots goed gemaakt. De Oranje lijn vertelt namelijk een heel ander verhaal, het verhaal van een succesvolle ledenwerving. De introductie van G-Korfbal, maar ook het plezier bij de F-jeugd die het zo naar de zin hebben dat ze massaal hun vriendjes en vriendinnetjes meenemen. Mede door hen zijn we van 1 F team naar 2 gegaan en op het veld komt daar een derde F-team bij. 

Door dit alles is er in de maanden oktober/november sprake van een trendbreuk. We hebben daar een flinke sprong voorwaarts gezet. En die groei zet zich door want op dit moment staat de teller op 291. Nog 9 leden erbij en we tikken de 300 leden aan.

Groei is voor DOS-WK belangrijk en daarin investeren is dan ook een bewuste keuze. We willen in alle leeftijdscategorieën minimaal 2 teams zodat iedereen op zijn eigen niveau kan korfballen, als we dat principe doorrekenen komen we met onze huidige vereniging op een leden aantal uit dat structureel boven de 300 komt te liggen. Daarom is dat ook getalsmatig ons streven.

We gaan er vanuit dat we met ieders hulp dit seizoen de 300 gaan halen en dat is een fantastisch resultaat. De groei staat op dit moment al op 12,5%. Wel moeten we realistisch zijn want aan het einde van het seizoen krijgen we ook te maken met leden die andere keuzes maken en helaas besluiten om op te zeggen. Laten we zorgen dat dat effect minimaal is dan kunnen we het volgende seizoen nog eerder door de 300-ledengrens

We zullen die dag elk seizoen vieren als de 300-ledendag en zullen alles in het werkt stellen dat die dag steeds eerder in het seizoen gevierd kan worden!

Namens het bestuur,

Marcel Winters