Update corona 8-11-2020

Op dinsdag 3 november jl. zijn we weer begonnen met de trainingen. Ondanks dat we nog middenin de Corona problematiek zitten, ging dit eigenlijk best goed. Ten gevolge van verder aangescherpte richtlijnen moesten we in de loop van de week de groepsgrootte alleen nog terugbrengen van 4 naar 2. Ook dat verliep vlekkeloos.

Tijdens de trainingen hebben de Corona Toezichtshouders wel enkele opmerkelijkheden buiten onze verantwoordelijkheden geconstateerd. Zo hield de vereniging die naast ons trainde geen toezicht en werden dan ook diverse regels in de hal overtreden. Ook was er een vergadering in de kantine van de hal waarbij de deelnemers bij vertrek door de hal gingen zonder zich aan de regels te houden. Omdat dit ook van invloed is op de risico’s van onze sporters, hebben we dit afgelopen vrijdag direct met Sportaal opgenomen.

Voor wat betreft de start van de zaalcompetitie is er nog veel onzeker. De huidige maatregelen gelden nog zeker t/m 18 november. En in de weekenden van 21/22 en 28/29 november zullen er ook zeker nog geen wedstrijden gespeeld gaan worden. Het KNKV mikt nu op het weekend van 5/6 december, maar zoals gezegd nog met grote onzekerheid.

De hele situatie zorgt ervoor dat ons verenigingsleven wederom even op een laag pitje komt te staan. Elkaar treffen tijdens trainingen en wedstrijden in de zaal of een leuke activiteit in ’t Trefhoes kan op dit moment even niet. Wel denken we na over manieren om in ieder geval iets van contact te houden.

Zo heeft onze JAC afgelopen week maar eens gebeld met Sinterklaas. De Sint en zijn Pieten zijn vorige week Coronavrij per boot uit Spanje vertrokken en zullen op zaterdag 14 november in Nederland aankomen. Omdat een gezellige Sinterklaasviering in ’t Trefhoes waarschijnlijk niet mogelijk is, hebben we al wel met de Sint afgesproken dat hij op vrijdag 4 december hoe dan ook de DOS-WK kinderen zal verrassen.

Met alle Corona issues is het ook altijd even goed om naar het huishoudboekje van DOS-WK te kijken. Ondanks dat ook DOS-WK afhankelijk is van opbrengsten uit haar kantine, zijn wij gelukkig niet in financiële problemen zoals enkele andere sportverenigingen. Met de contributies, kantineinkomsten tijdens de eerste veldhelft en de beschikbare Corona steun weten wij onze cijfers gelukkig nog uit het rood te houden.

Acties van onze leden dragen hier ook aan bij, zoals bv. de prachtige opbrengst van € 731,10 van de Rabobank ClubSupport. Allen die voor DOS-WK gestemd hebben: bedankt! Kijk alemaal ook even elders op de site naar onze start van de Grote Club Actie (zie Grote Club Actie 2020!). Wij hopen ook daar op een mooie bijdrage door de inzet van onze leden.

 

Tot slot hoop ik dat jullie allen gezond door deze periode komen. Houd je aan de regels, pas goed op jezelf en op elkaar!

René Gelderman