In Memoriam Joop Schrap

Zo’n 2 weken geleden vernamen we dat Joop Schrap, C.K.V. WIK-man in hart en nieren, ernstig ziek was. Met medewerking van Lisan Pouw hebben we hem gelukkig nog een bos bloemen namens DOS-WK kunnen overhandigen. Afgelopen zondag bereikte ons het bericht dat Joop op zaterdag 15 augustus jl. helaas is overleden.

Met Joop is een echte clubman heengegaan. Gedurende vele jaren bekleedde hij diverse functies binnen WIK: fluiten, coachen, wedstrijdsecretariaat, kantinebeheer, de vele Pinksterkampen en natuurlijk het bouwen en verbouwen van de beide kantines. Geen klus was hem te groot. Zijn paradepaardje was echter wel het oud papier. Samen met Gerrit en Henk heeft Joop tonnen oud papier opgehaald en daarmee de club financieel immens gesteund.

Joop werd terecht vaak Mr. WIK genoemd. Voor zijn verdiensten voor de vereniging is hij benoemd tot erelid van de vereniging. Tevens is hij onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Joop was van het een type “ruwe bolster, blanke pit”. Een sterke persoonlijkheid en een harde werker, maar met een groot hart voor alle leden van zijn vereniging. Voor de complimenten deed hij dit alles niet, maar gewoon voor zijn cluppie.

Ook was Joop ontzettend gek met zijn vrouw Ine en zijn kinderen en kleinkinderen. Hij kon ervan genieten wanneer zijn gezinnetje samen was en iedereen met elkaar plezier kon beleven.

Wij leven mee met de familie en wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

 

Namens het DOS-WK Bestuur,

René Gelderman