Groei is mooi

Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat het ledenaantal groeit. Gaat het ons lukken om voor 31 mei 2019 het 300e lid te verwelkomen?

Maar deze groei zorgt er ook voor dat er keuzes moeten worden gemaakt. Gedurende de wintermaanden was er met name in de C- en D-jeugd een toename van leden. In beide leeftijdgroepen ontstonden er teams van 12 kinderen of meer. Om vele redenen een ongewenste situatie, je bent immers lid geworden om ook wedstrijden te spelen en niet alleen te trainen. 

In overleg met de trainers van de C- en D-jeugd is er besloten om een tweede C-team aan de komende voorjaarscompetitie deel te laten nemen. Het team is samengesteld uit kinderen komend uit de C1 en de D1. In een zorgvuldig proces zijn de kinderen en de ouders hierover geïnformeerd. DOS-WK C2 zal op dinsdag samen trainen met C1. Donderdag zal Marco Smit de training voor C2 verzorgen. Bij de coaching zal Marco geassisteerd worden door Rik Scholten. 

Evenals tijdens de najaarscompetitie komen B1 en C1 weer uit in het wedstrijdkorfbal. Een opgaande lijn in ontwikkeling  is duidelijk waarneembaar. Gaan deze ploegen de komende voorjaarscompetitie ook punten oogsten? 

Namen de commissie korfbal wil ik alle ploegen een succesvolle en sportieve voorjaarscompetitie toe wensen.

Jan Willem Koops, bestuurslid korfbal