Wijzigen of beëindigen lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt formeel tot en met 31 mei 2019. Dat betekent ook dat als jij je lidmaatschap wilt wijzigen of wilt beëindigen dit uiterlijk 1 mei 2019 bij de vereniging bekend moet zijn.   

Conform de statuten van de vereniging kan een een opzegging en/of wijziging alleen schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het bestuur van DOS-WK. E-mails worden niet geaccepteerd tenzij het een ondertekend mutatieformulier betreft dat als bijlage aan de mail wordt gehangen. Elke opzegging of wijziging wordt door de vereniging schriftelijk bevestigd.

Het lidmaatschap mutatieformulier kun je vinden onder ledeninformatie op de website.

Opzeggingen en wijzigingen worden alleen geaccepteerd als aan alle financiële verplichtingen is voldaan en wanneer alle door de vereniging ter beschikking gestelde materialen weer in bezit zijn van de vereniging. Het lidmaatschap duurt voort tot dat aan deze voorwaarden is voldaan.

Namens het bestuur,

Mariska Mulder, secretaresse