Uitnodiging JALV 23 juni

Convocatie Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

Woensdag 23 juni 2021

Het bestuur van DOS-WK nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor haar JALV op woensdag 23 juni 2021, aanvang 20:00 uur in het Bonhoeffer College, Geessinkweg 100, 7544 ND Enschede. (NB. Alleen leden die op 1 juni 2021 de leeftijd van 15 hebben bereikt zijn stemgerechtigd)

 Agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststelling agenda
 5. Vaststelling notulen JALV 1 juli 2020
 6. Verantwoording Beleid
  1. Toelichting gevoerde Beleid
  2. Vaststelling Jaarverslagen
 7. Verantwoording Financiën
  1. Jaarrekening afgelopen seizoen
  2. Resultaat bestemming
  3. Balans
  4. Verslag Kascommissie
  5. Decharge Bestuur
 8. Verkiezing bestuur
  1. Voorzitter; Voordracht bestuur: René Gelderman
  2. Penningmeester; Voordracht bestuur: Marco Gort
  3. Bestuursleden; Voordracht bestuur: Marco ten Donkelaar, Jan Willem Koops, Mariska Mulder, Sanne van der Pluijm, Marcel Winters
 9. Vaststellen Commissieoverzicht
 10. Onderscheidingen
  1. DOS-WK Ereschild
  2. Roel Tiekink Trofee
 11. Aanpassing Huishoudelijk reglement
  1. Toelichting Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
  2. Toelichting aanpassingen Huishoudelijk reglement
  3. Vaststelling Huishoudelijk reglement
 12. Beleid
  1. Meerjarenbeleid: 350+1
  2. Commissieplannen
 13. Begroting
  1. Toelichting begroting en contributie
  2. Vaststelling begroting en contributie
 14. Verkiezing Kascommissie
 15. Rondvraag
 16. Sluiting

Voor de JALV is een bundel beschikbaar met de notulen van de vorige JALV, de jaarverslagen van de bestuursleden en een Bestuurs- en commissieoverzicht. Deze kan worden opgevraagd middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De bundel wordt uiterlijk één week voor de vergadering in pdf-formaat per email toegestuurd.

I.v.m. het heersende coronavirus vindt deze JALV niet plaats in de DOS-WK Kantine, maar in de aula van het Bonhoeffer College, Geessinkweg 100, 7544 ND Enschede. De volgende regels zijn van belang:

 • Om de vergadering te bezoeken dient u zich uiterlijk zondag 20 juni te hebben aangemeld middels een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U ontvangt een bevestiging met de bundel als bijlage.
 • Indien u verkoudheidsklachten hebt of iemand in uw gezin koorts heeft, kunt u de vergadering niet bijwonen: in dit geval kunt u iemand machtigen om namens u de vergadering te bezoeken
 • Was voor vertrek thuis én na thuiskomt goed uw handen
 • Arriveer niet eerder dan 19:50 uur bij het Bonhoeffer College en draag bij binnenkomst een mondkapje
 • Gedurende de gehele vergadering zult u moeten blijven zitten i.v.m. de onderlinge 1,5 meter
 • In geval u toch moet bewegen (bv. toiletbezoek) wordt u verzocht met de 1,5 meter rekening te houden
 • Schud geen handen en hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Het bestuur zal erop toezien dat bovenstaande regels worden nageleefd: indien een aanwezige zich niet aan de regels houdt, zijn wij genoodzaakt hem/haar uit de vergadering te verwijderen