Eerste speelweekend met Corona

Afgelopen weekend hadden we onze eerste ervaringen met een druk thuisprogramma waarbij er tussendoor ook nog enkele regenbuien vielen. Dit is nog niet geheel optimaal verlopen, waarop we graag onze Update DOS-WK Corona Regels elders op onze website nogmaals onder de aandacht brengen.

Laat duidelijk zijn dat wij deze niet zomaar opstellen en handhaven, maar juist t.b.v. 2 belangrijke redenen:

  1. Verantwoordelijkheid nemen m.b.t. voorkomen van verspreiding van het virus
  2. Boetes voorkomen voor onze vereniging t.g.v. overtreding van de regels

Duidelijke aandachtspunten zijn de wedstrijdbesprekingen en de regels in onze kantine.

Voor wedstrijdbesprekingen (voor en evt. na de wedstrijd en tijdens de rust) geldt dat deze buiten plaats moeten vinden. De 1,5-meter-regel kan in een kleedkamer niet gehandhaafd worden en de ventilatie is er ontoereikend.

In onze kantine hebben wij ons te houden aan de restaurant regels van het KHN protocol. Dit begint voor onze leden met het registreren op de daglijst, waarmee wij er ook van uitgaan dat je gezond bent en geen Corona gerelateerde klachten hebt.

Verder is het verplicht in de kantine gebruik te maken van de beschikbaar gestelde zitplaatsen. Blijven lopen en/of verplaatsen van stoelen en/of barkrukken is niet toegestaan: hierdoor kan de 1,5-meter-regel niet of nauwelijks gehandhaafd worden. Ook de uitgang naar het terras was een probleem. Velen hebben de neiging in de deuropening naar de wedstrijd te gaan staan kijken, wat ook niet mag i.v.m. de 1,5-meter-regel voor passanten van/naar het terras.

Wij hopen en verwachten dat iedereen deze ervaringen van het eerste competitieweekend oppikt. In het geval wij voorzien dat wij de 2 belangrijke bovengenoemde punten niet waar kunnen maken, zullen wij de kleedkamers en de kantine helaas gesloten moeten houden tijdens de wedstrijden.

René Gelderman